Здравна промоция

Начало  »  Здравна промоция
„Здравето е състояние на комплексно физическо, психическо, емоционално, интелектуално и социално благополучие, а не само отсъствие на болест или недъг” - това гласи международната дефиниция за здраве от 1946 г. През 1998 г. Световната Здравна Организация определя здравето, като „ресурс, който прави възможен ежедневния живот, а не цел на живота."
 
Има различни подходи към здравето – лечение, здравна профилактика, промоция на здравето, здравно образование и възпитание. Още през 1989 г. American Journal of Health Promotion дефинира промоцията на здравето и здравословния начин на живот като: "Наука и изкуство, които помагат на хората да променят начина си на живот и да достигнат до състояние на оптимално здраве. Оптималното здраве е баланс между физическо, емоционално, социално, духовно и ментално здраве. Водеща е философията „здраве за здравите“.
 
Промоцията на здравето свързва елементи от много сфери и научни дисциплини – социология, социална психология, медицина, педагогика, социален маркетинг, спортен мениджмънт, икономика и политически науки.